Xuất bản thông tin

Chi bộ Trường THCS Yên Đức đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới.

Chi bộ Trường THCS Yên Đức đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới.

Ngày 18/ 02 / 2016, Chi bộ Trường THCS Yên Đức đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú. Dự Lễ kết nạp có đồng chí Bùi Văn Nghĩa – bí thư Chi bộ, Ban chi ủy cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ.


            Buổi lễ kết nạp diễn ra trong không khí trang trọng, đúng quy định về thủ tục kết nạp đảng viên mới.

             Sau khi đọc quyết định kết nạp, đồng chí Bùi Văn Nghĩa  - bí thư Chi bộ đã trao quyết định kết nạp và giao nhiệm vụ cho đồng chí đảng viên mới, phân công đảng viên chính thức trong Chi bộ tiếp tục giúp đỡ đồng chí đảng viên mới hoàn thành nhiệm vụ, phấn đấu trở thành đảng viên chính thức.

Đ/c Bùi Văn Nghĩa - bí thư chi bộ trao quyết định kết nạp cho đồng chí đảng viên mới.

            Công tác phát triển đảng viên mới là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của Chi bộ, nhằm bổ sung cho Chi bộ những đảng viên có trình độ chuyên môn, năng lực công tác và phẩm chất chính trị, góp phần tăng cường và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong Chi bộ.

                                                                                                                                                         CTV: Trần Thị Huyền