Xuất bản thông tin

Trường THCS Yên Đức tổ chức ngoại khóa “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Trường THCS Yên Đức tổ chức ngoại khóa “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.


   Thực hiện Kế hoạch số 899/KH-PGD&ĐT của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều và Kế hoạch số 146/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều; nhằm trang bị những kiến thức cơ bản cho học sinh về luật An toàn giao thông và các quy định về xử lý, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm Pháp luật về lĩnh vực An ninh, trật tự xã hội. Hôm nay, ngày  07/11/2016 - Trường THCS Yên Đức tổ chức "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".năm học 2016-2017.

   Tại buổi tuyên truyền, 210 em học sinh trường THCS Yên Đức đã được nghe các kiến thức cơ bản về luật An toàn giao thông và các quy định về xử lý, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm Pháp luật về lĩnh vực An ninh, trật tự xã hội. Buổi tuyên truyền đã giúp các em học sinh có được những kiến thức, cơ bản về pháp luật đồng thời trang bị cho các em những kỹ năng cần thiết để phòng, tránh các tệ nạn xã hội có thể xảy ra trong lứa tuổi vị thành niên. Từ đó có ý thức tự bảo vệ mình và tham gia tích cực trong việc tuyên truyền vận động các bạn thực hiện tốt những quy định của pháp luật khi tham gia giao thông và phòng ngừa đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực an ninh trật tự xã hội. Qua đó đảm bảo cho các em học sinh được học trong một môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương.

                                                                                                             CTV: Minh Đức