Asset Publisher

TRƯỜNG THCS ĐÓN TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA

TRƯỜNG THCS ĐÓN TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA

Đoàn kiểm tra công nhận lại trường đạt chuẩn Quốc gia làm việc tại trường THCS Yên Đức

   Ngày 13 tháng 4 năm 2017, Đoàn kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia của UBND tỉnh Quảng Ninh do đồng chí Ngô Văn Hợi - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác duy trì trường đạt chuẩn Quốc gia tại  trường THCS Yên Đức.

   Qua kiểm tra, Đoàn đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của nhà trường trong công tác duy trì và phát triển trường đạt chuẩn Quốc gia trong các năm qua và thống nhất đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh công nhận lại trường THCS Yên Đức đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2017 - 2022.

Đây chính là điều kiện để nhà trường tiếp tục phấn đấu duy trì các tiêu chí trong các tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn Quốc gia, tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ, và nâng cao chất lượng giáo dục để hoàn thiện các tiêu chuẩn đảm bảo cho nhà  trường đạt chuẩn Quốc gia trong những năm tiếp theo.