Asset Publisher

Trường THCS Yên Đức tổ chức thi "Giao thông thông minh" trên internet quý II

Trường THCS Yên Đức tổ chức thi "Giao thông thông minh" trên internet quý II


Thực hiện kế hoạch công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm học 2012-2013, căn cứ Thể lệ cuộc thi “Giao thông thông minh” trên internet, chiều ngày 14/03/2013,  trường THCS Yên Đức đã tổ chức vòng thi quý II. 

Tham gia vòng thi quý II  có tổng số 60 em học sinh của 4 khối lớp. Đây là những em học sinh đã tham gia vòng thi quý I và xuất sắc vượt qua 12 vòng thi tự  luyện.

Vòng thi quý II đã diễn ra theo đúng thể lệ cuộc thi. Sau 4 lượt thi, các em đều hoàn thành tốt phần thi của mình. Kết quả: em Nguyễn Thị Thanh Xuân lớp 9D1 và em Đoàn Thu Trang lớp 7B1  cùng đạt kết quả cao nhất với 1790 điểm, em Đoàn Thị Duyên lớp 8C1 đạt kết quả cao thứ nhì với 1760, em Nguyễn Minh Tiến lớp 6A1 đạt kết quả cao thứ ba với 1740 điểm.

             Cuộc thi “Giao thông thông minh” trên internet  là cuộc thi được nhà trường thường xuyên quan tâm, coi trọng, coi đây là hình thức giáo dục hữu hiệu trong việc nâng cao kiến thức, kỹ năng ứng xử, ý thức chấp hành pháp luật của học sinh khi tham gia giao thông, xây dựng văn hoá giao thông.

                                                                                       CTV Nguyễn Lam