Trường THCS Yên Đức tổ chức Hội nghị CB - VC - LĐ năm học 2014-2015 

Sáng ngày 01/10/2014 Trường THCS Yên Đức tiến hành tổ chức Hội nghị CB - VC - LĐ năm học 2014 - 2015. Hội nghị đã vinh dự được đón tiếp các vị đại biểu đại diện phòng GD&ĐT Đông Triều; Đảng ủy - HĐND - UBND Xã; hội cha mẹ học sinh; cùng CB,GV, NV trong trường tham dự.

 

Trung tâm HTCĐ xã Yên Đức tổ chức khai mạc “ Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014” tại trường THCS Yên Đức  

Thực hiện Công văn số 2232/SGDĐT-GDTX ngày 05/9/2014 của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh và công văn số 75/KH-UBND của UBND huyện Đông Triều về việc triển khai kế hoạch tổ chức " Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014" trên địa bàn huyện nhằm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân, cộng đồng dân cư nắm được mục đích, ý nghĩa của học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Sáng ngày 29 tháng 9 năm 2014 Trung tâm HTCĐ xã Yên Đức tổ chức khai mạc" Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014" tại trường THCS Yên Đức.

Công Đoàn trường THCS Yên Đức giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn  

Tiếp tục phát huy truyền thống truyền thống tốt đẹp "tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách "vốn của dân tộc Việt Nam. Công đoàn trường THCS Yên Đức đã phối hợp với Ban xoá đói giảm nghèo của xã Yên Đức để nhận giúp đỡ một hộ nghèo trong xã.

Trường THCS Yên Đức tổ chức “Tuần sinh hoạt tập thể” đầu năm học”  

Thực hiện Công văn Số: 555/PGD&ĐT ngày 04/9/2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức "Tuần sinh hoạt tập thể" đầu năm học 2014– 2015. Trường THCS Yên Đức tổ chức các hoạt động Tuần sinh hoạt tập thể trong thời gian sau khai giảng (từ 08/8/2014 đến ngày 13/8/2014).

Các thông tin khác:

Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  
Mới nhất