Xuất bản thông tin

Trường THCS Yên Đức tham gia cuộc thi "Giao thông thông minh" trên Internet quý I

Trường THCS Yên Đức tham gia cuộc thi "Giao thông thông minh" trên Internet quý I


             Thực hiện kế hoạch công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm học 2012-2013, căn cứ  Thể lệ cuộc thi “Giao thông thông minh” trên Internet được ban hành kèm theo Quyết định ban hành số 243/QĐ-UBATGTQG của Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia, sáng ngày 25/11/2012,  Ban tổ chức cuộc thi “ Giao thông thông minh"  trên internet trường THCS Yên Đức đã tổ chức cho 34 em học sinh của các khối lớp tham gia chính thức vòng thi quý I. Đây là những học sinh có kết quả cao nhất trên tổng số 166 học sinh đăng kí tham gia cuộc thi. Sau 2 lượt thi, các em đều hoàn thành tốt phần thi của mình. Kết quả: em Nguyễn Quang Vinh học sinh lớp 6A2 đạt kết quả cao nhất với 4170 điểm, em Phạm Thị Trà My học sinh lớp 8C1 đạt kết quả cao thứ nhì với 3880 điểm.

       Vòng thi quý I đã  diễn ra theo đúng thể lệ cuộc thi. Kết quả bước đầu tốt đẹp giúp các em thêm tự tin tham gia các vòng thi kế tiếp.

                                                                                                    CTV Nguyễn Lam