Asset Publisher

BẢN CAM KẾT

BẢN CAM KẾT


      Sáng nay ngày 20/02/2017. Trường THCS Yên Đức tổ chức Hội nghị Quán triệt kí cam kết thực hiện chủ đề năm 2017.

       Tham gia hội nghị có đông đủ CB – GV – NV Trường THCS Yên Đức. Sau khi được quán triệt nội dung các văn bản liên quan của cấp trên và kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 10/02/2017 của UBND Thị xã Đông Triều thực hiện chủ đề năm về " Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh". Các  CB – GV – NV của Trường THCS Yên Đức đã cam kết thực hiện các nội dung chủ đề công tác của năm 2017 với Hiệu trưởng một cách nghiêm túc, đầy đủ.

                                                              CTV: Minh Hiền