Asset Publisher

Phong trào thi đua học tốt ở Trường THCS Yên Đức

Phong trào thi đua học tốt ở Trường THCS Yên Đức


 

Nằm trong hoạt động kỉ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, Liên đội trường THCS Yên Đức đã phát động phong trào thi đua học tốt tới các chi đội theo mô hình: hoa điểm tốt, ngày học tốt, giờ học tốt, đôi bạn cùng tiến, bàn học danh dự.

Sau hai tháng phát động phong trào, toàn Liên đội đạt được 2562 giờ học tốt, 364 ngày học tốt, 27 học sinh đạt trên 30 hoa điểm tốt, 28 đôi bạn cùng tiến, 18 bàn học danh dự  được bầu chọn từ các Chi đội. Kết quả trên đã cho thấy sự hưởng ứng tham gia tich cực, sôi nổi của các bạn học sinh và chắc chắn trong thời gian tới phong trào thi đua học tập sẽ tiếp tục được duy trì và phát huy hơn nữa  trong các đợt thi đua mới của Liên đội nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường năm học 2012 - 2013.

                            Một số hình ảnh trong đợt thi đua:

Giờ học tốt của Chi đội 8C1

 

Đôi bạn cùng tiến chi đội 8C1

Đôi bạn cùng tiến Chi đội 8C1

 

Đôi bạn cùng tiến chi đội 9D1

Đôi bạn cùng tiến Chi đội 9D3

 

                                                                         CTV Thu Huyền