Thông tin thành viên
Họ và tên: Phạm thị Kim Nhung
Email: thcs.yd.ntknhung@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ:
Website:
Đơn vị: Trường THCS Yên Đức
Chức vụ: Giáo viên
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 222       Đã duyệt: 186       Tổng điểm: 731

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt
Thống kê