Thông tin thành viên
Họ và tên: Hoàng Thị Nghệ
Email: thcs.yd.htnghe@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ:
Website:
Đơn vị: Trường THCS Yên Đức
Chức vụ: Giáo viên
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 236       Đã duyệt: 163       Tổng điểm: 351

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt
Thống kê