Thông tin thành viên
Họ và tên: Phạm Văn Quảng
Email: thcs.yd.pvquang@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nam
Địa chỉ:
Website:
Đơn vị: Trường THCS Yên Đức
Chức vụ: Giáo viên
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 120       Đã duyệt: 112       Tổng điểm: 150

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt
Thống kê