Trường THCS Yên Đức tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên nhân dịp kỷ niệm130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) 

Trường THCS Yên Đức tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên nhân dịp kỷ niệm130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)

 

Em Vũ Hạ My chi đội 9D1 tham gia cuộc thi " Chúng em kể chuyện Bác Hồ"- Câu chuyện: Chiếc áo ấm  

Em Vũ Hạ My chi đội 9D1 tham gia cuộc thi " Chúng em kể chuyện Bác Hồ"- Câu chuyện: Chiếc áo ấm

TRƯỜNG THCS YÊN ĐỨC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI : NĂM HỌC 2019 - 2020  

TRƯỜNG THCS YÊN ĐỨC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI - NĂM HỌC: 2019-2020