Giới thiệu về nhà trường


 Giới thiệu chung

 

Trường THCS Yên Đức được xây dựng tại khu trung tâm của xã Yên Đức thuộc huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, gắn với khu di tích lịch sử danh lam thắng cảnh, nơi ghi nhiều chiến công oanh liệt của quân và dân trong xã. Trường được hình thành từ Trường cấp I Yên Đức (ban đầu Trường có 1 lớp, 1 thầy 50 trò). Trường cấp II Yên Đức  được thành lập năm 1960 (với 1 lớp 5). Năm 1978 được sáp nhập ( Trường cấp I và trường cấp II)được mang tên Trường cấp I-II Yên Đức, sau là Trường PTCS Yên Đức. Năm 1994 Trường THCS Yên Đức được tách ra từ trường PTCS Yên Đức.