TRƯỜNG THCS YÊN ĐỨC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG " NGÀY SÁCH VIỆT NAM" LẦN THỨ 7 NĂM 2020 

TRƯỜNG THCS YÊN ĐỨC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG " NGÀY SÁCH VIỆT NAM" LẦN THỨ 7 NĂM 2020

 

TRƯỜNG THCS YÊN ĐỨC ĐÓN HỌC SINH TRỞ LẠI TRƯỜNG SAU THỜI GIAN DÀI NGHỈ CHỐNG DỊCH COVID – 19  

TRƯỜNG THCS YÊN ĐỨC ĐÓN HỌC SINH TRỞ LẠI TRƯỜNG SAU THỜI GIAN DÀI NGHỈ CHỐNG DỊCH COVID – 19

Kê hoạch phòng, chống dịch Covid -19 và Kê hoạch đảm bảo an toàn cho học sinh khi trở lại trường  

Kê hoạch phòng, chống dịch Covid -19 và Kê hoạch đảm bảo an toàn cho học sinh khi trở lại trường

Hóa học 9 - Bài 36: Metan - GV: Nguyễn Thị Ngọc Lan  

Hóa học 9 - Bài 36: Metan - GV: Nguyễn Thị Ngọc Lan

Chủ đề: "Cuôc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam từ 1858 đến 1884" - Môn Lịch sử 8 - GV: Phạm Thị Kim Nhung  

Chủ đề: "Cuôc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam từ 1858 đến 1884" - Môn Lịch sử 8 - GV: Phạm Thị Kim Nhung

TRƯỜNG THCS YÊN ĐỨC - XÂY DỰNG BÀI GIẢNG CHO HỌC SINH LỚP 9 ÔN THI THPT QUA YOUTUBE - MÔN NGỮ VĂN  

TRƯỜNG THCS YÊN ĐỨC - XÂY DỰNG BÀI GIẢNG CHO HỌC SINH LỚP 9 ÔN THI THPT QUA YOUTUBE - MÔN NGỮ VĂN - GIÁO VIÊN: VŨ THỊ BÌNH NGỌC

Trường THCS Yên Đức thực hiện chỉ thị số 16/CT của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19  

Trường THCS Yên Đức thực hiện chỉ thị số 16/CT của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19

Trường THCS Yên Đức tổ chức cho giáo viên hướng dẫn học sinh học trực tuyến trong thời gian nghỉ học phòng, chống dịch Covid – 19 tại nhà  

Trường THCS Yên Đức tổ chức cho giáo viên hướng dẫn học sinh họ trực tuyến trong thời gian nghỉ học phòng, chống dịch Covid – 19 tại nhà

Luật số 47/2019/QH14 và Luật số 52/2019/QH14  

Luật số 47/2019/QH14 và Luật số 52/2019/QH14

TRƯỜNG THCS YÊN ĐỨC TỔ CHỨC DỌN VỆ SINH PHÒNG CHỐNG DỊCH CORONA  

TRƯỜNG THCS YÊN ĐỨC TỔ CHỨC DỌN VỆ SINH PHÒNG CHỐNG DỊCH CORONA

Các thông tin khác:

Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  
Mới nhất