Asset Publisher

Trung tâm học tập cộng đồng xã Yên Đức tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012

Trung tâm học tập cộng đồng xã Yên Đức tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012


    Để tiếp tục triển khai các hoạt động hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2012, ngay sau ngày khai giảng năm học 2012- 2013, sáng nay ngày 04 tháng 10 năm 2012 TTHTCĐ xã Yên Đức, ban tuyên truyền Pháp luật xã Yên Đức, Hội Luật gia huyện Đông Triều đồng phối hợp tổ chức Hội nghị Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012.

               Đ/c Nguyễn Thị Hải - Phó chủ tịch - Giám đốc TTHTCĐ xã Yên Đức

             phát biểu khai mạc hội nghị 
Về dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí: Lê Ngọc Hưng- Phó phòng tư pháp huyện Đông Triều, đồng chí: Trịnh Văn Thêm trực tiếp trình bày nội dung tuyên truyền, đồng chí: Nguyễn Thị Hải- Phó Chủ tịch UBND xã- GĐ TTHTCĐ xã Yên Đức. Các đồng chí trong ban chấp hành các hội, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, các ông bà trưởng thôn… mà nòng cốt là tất cả thành viên hội Cựu chiến binh, lực lượng dân quân tự vệ trong toàn xã. Hội nghị có 150 thành viên tham gia.      

            Toàn cảnh Hội nghị

         Đồng chí Nguyễn Thị Hải - Phó Chủ tịch UBND xã- GĐ TTHTCĐ xã khai mạc hội nghị và cảm ơn sự quan tâm của Hội luật gia huyện Đông Triều, các ban ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội đã tạo điều kiện cho trung tâm mở hội nghị thành công , đồng thời động viên khích lệ thành viên tích cực tham gia học tập nâng cao nhận thức, hiểu biết về mọi lĩnh vực cuộc sống … cùng nhau:“Học tập suốt đời để trở thành người công dân tốt”, xây dựng cuộc sống ngày càng tươi đẹp hơn.

 Đ/c Trịnh Văn Thêm - Hội luật gia huyện Đông triều

tuyên truyền luật biển đảo Việt Nam

          Trong không khí nghiêm túc của Hội nghị, với nội dung và cách truyền đạt đầy thuyết phục. đồng chí Trịnh Văn Thêm-  Hội Luật gia huyện Đông Triều đã giúp cho các thành viên hiểu biết sâu sắc hơn về luật pháp nước Công hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nhất là luật biển đảo, giúp họ càng tin tưởng hơn vào đường lối lãnh đạo của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nâng cao ý thức tinh thần trách nhiệm phấn đấu để trở thành công dân tốt. Hội nghị được các học viên chú ý lắng nghe và đánh giá  rất cao.

                                                                                             CTV: Vũ Toan