TRƯỜNG THCS YÊN ĐỨC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG " NGÀY SÁCH VIỆT NAM" LẦN THỨ 7 NĂM 2020 

TRƯỜNG THCS YÊN ĐỨC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG " NGÀY SÁCH VIỆT NAM" LẦN THỨ 7 NĂM 2020

 

TRƯỜNG THCS YÊN ĐỨC ĐÓN HỌC SINH TRỞ LẠI TRƯỜNG SAU THỜI GIAN DÀI NGHỈ CHỐNG DỊCH COVID – 19  

TRƯỜNG THCS YÊN ĐỨC ĐÓN HỌC SINH TRỞ LẠI TRƯỜNG SAU THỜI GIAN DÀI NGHỈ CHỐNG DỊCH COVID – 19

Kê hoạch phòng, chống dịch Covid -19 và Kê hoạch đảm bảo an toàn cho học sinh khi trở lại trường  

Kê hoạch phòng, chống dịch Covid -19 và Kê hoạch đảm bảo an toàn cho học sinh khi trở lại trường

Hóa học 9 - Bài 36: Metan - GV: Nguyễn Thị Ngọc Lan  

Hóa học 9 - Bài 36: Metan - GV: Nguyễn Thị Ngọc Lan

Chủ đề: "Cuôc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam từ 1858 đến 1884" - Môn Lịch sử 8 - GV: Phạm Thị Kim Nhung  

Chủ đề: "Cuôc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam từ 1858 đến 1884" - Môn Lịch sử 8 - GV: Phạm Thị Kim Nhung

TRƯỜNG THCS YÊN ĐỨC - XÂY DỰNG BÀI GIẢNG CHO HỌC SINH LỚP 9 ÔN THI THPT QUA YOUTUBE - MÔN NGỮ VĂN  

TRƯỜNG THCS YÊN ĐỨC - XÂY DỰNG BÀI GIẢNG CHO HỌC SINH LỚP 9 ÔN THI THPT QUA YOUTUBE - MÔN NGỮ VĂN - GIÁO VIÊN: VŨ THỊ BÌNH NGỌC

Trường THCS Yên Đức thực hiện chỉ thị số 16/CT của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19  

Trường THCS Yên Đức thực hiện chỉ thị số 16/CT của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19

Trường THCS Yên Đức tổ chức cho giáo viên hướng dẫn học sinh học trực tuyến trong thời gian nghỉ học phòng, chống dịch Covid – 19 tại nhà  

Trường THCS Yên Đức tổ chức cho giáo viên hướng dẫn học sinh họ trực tuyến trong thời gian nghỉ học phòng, chống dịch Covid – 19 tại nhà

Luật số 47/2019/QH14 và Luật số 52/2019/QH14  

Luật số 47/2019/QH14 và Luật số 52/2019/QH14

TRƯỜNG THCS YÊN ĐỨC TỔ CHỨC DỌN VỆ SINH PHÒNG CHỐNG DỊCH CORONA  

TRƯỜNG THCS YÊN ĐỨC TỔ CHỨC DỌN VỆ SINH PHÒNG CHỐNG DỊCH CORONA

Others:

Pages: 1  2  3  4  5  6  7  8  
Mới nhất