Asset Publisher

Trường THCS Yên Đức Tổ chức lễ phát động hưởng ứng đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em năm 2015

Trường THCS Yên Đức Tổ chức lễ phát động hưởng ứng đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em năm 2015

Thực hiện công văn số 195/PGD&ĐT của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều về việc chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với học sinh năm 2015. Sáng ngày 08 tháng 04 năm 2015 Trường THCS Yên Đức tổ chức lễ phát động hưởng ứng đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em năm 2015 tới toàn thể cán bô, giáo viên, nhân viên, học sinh.


Đến dự buổi lễ có bà Nguyễn Thị Hải – Phó chủ tịch xã Yên Đức, ông Trần Văn Sĩ – Phó trưởng công an xã Yên Đức, đại diện hội phụ huynh học sinh, cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh toàn trường.

Tại buổi lễ các em học sinh được xem truyền trực tiếp: Lễ phát động thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em năm 2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công an thị xã được tổ chức điểm tại trường THCS thị trấn Đông Triều.

Toàn cảnh buổi lễ

Sau khi xem buổi truyền trực tiếp, ông Trần Văn Sĩ – Phó trưởng công an xã  Yên Đức phát biểu và tuyên truyền giáo dục sâu rộng những quy định của pháp luật về việc đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện tham gia giao thông đối với học sinh.

Ông Trần Văn Sĩ – Phó trưởng công an xã phát biểu tại buổi lễ.

Tiếp đó nhà trường tổ chức ký cam kết với cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh phải đội mũ bảo hiểm cho con khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy và phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện. Với các em học sinh ký cam kết khi tham gia giao thông ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy và phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện phải đội mũ bảo hiểm.

Đại diện cho CB, GV, NV, phụ huynh học sinh, học sinh ký cam kết tại buổi lễ.

Buổi lễ có một ý nghĩa rất quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức về việc đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện tham gia giao thông đối với học sinh. Các em thực hiện tốt điều này là góp phần giảm thiểu vi phạm an toàn giao thông, tai nạn giao thông liên quan đến học sinh trong địa bàn của xã Yên Đức nói riêng và toàn thị xã Đông Triều nói chung .

                                                                                       CTV: Trần Thị Huyền