Xuất bản thông tin

Trường THCS Yên Đức tổ chức Hưởng ứng tháng hành động quốc gia về phòng, chống HIV/AIDS năm 2017.

Trường THCS Yên Đức tổ chức Hưởng ứng tháng hành động quốc gia về phòng, chống HIV/AIDS năm 2017.

Thực hiện Công văn số 1206/PGD&ĐT về việc hướng dẫn triển khai tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2017, sáng ngày 11/12 trong lễ chào cờ trường THCS Yên Đức đã tổ chức lễ Hưởng ứng tháng hành động Quốc gia về phòng, chống HIV/AIDS năm 2017.


         Hiện nay, HIV/AIDS là một đại dịch nguy hiểm, là mối hiểm họa đối với tính mạng, sức khỏe con người và tương lai nòi giống con người Việt Nam. Đại dịch HIV/AIDS còn tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế, văn hóa, trật tự, an toàn xã hội và đe dọa sự phát triển bền vững của đất nước.

       Thực hiện công văn chỉ đạo số 1206 của phòng giáo dục và đào tạo T.xã Đông Triều về việc triển khai tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2017, sáng ngày 11/12 trong lễ chào cờ trường THCS Yên Đức đã tổ chức lễ Hưởng ứng tháng hành động quốc gia về phòng, chống HIV/AIDS năm 2017 với mục đích: tuyên truyền đến cho CBGV-NV và học sinh trong nhà trường những thông tin cơ bản về bệnh HIV/AIDS, nguyên nhân mắc bệnh cũng như cách phòng tránh bệnh HIV/AIDS.

Khung cảnh chung của buổi lễ

       Trong cuộc chiến chống đại dịch HIV/AIDS, công tác tuyên truyền được xem là yếu tố quan trọng, đặc biệt là trong nhà trường. Giáo dục cho học sinh biết cách tự phòng cho mình và cho cộng đồng cũng như tuyên truyền cho mọi người cùng hiểu biết được coi như là một vắc xin để phòng ngừa HIV/AIDS một cách hiệu quả. Trường THCS Yên Đức đã nghiêm túc triển khai tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS trong đó, nội dung trọng tâm nhà trường tổ chức tuyên truyền đó là chủ đề Ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS năm 2017:"Xét nghiệm HIV sớm - Hướng tới mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020"; Luật phòng, chống HIV/AIDS; Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và các văn bản quy phạm pháp luật khác.

Một số hình ảnh hoạt động của tháng cao điểm

     Theo Báo cáo công tác phòng, chống HIV/AIDS của Bộ y tế, tính đến tháng 6 năm 2015, số người nhiễm HIV đang còn sống 227.114 người, số bệnh nhân AIDS là 71.115 và số tử vong 74.442 người. Theo dự báo nếu công tác phòng chống HIV, AIDS không thật sự hữu hiệu, thì đến năm 2020, số người lây nhiễm HIV/AIDS có thể lên đến 700.000 người và như vậy cứ mỗi ngày ở Việt Nam lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS.

     Hiện nay, vẫn chưa có một loại thuốc nào có thể chữa khỏi bệnh HIV/AIDS, vì vậy, biết cách tự phòng cho mình và cho cộng động cũng như tuyên truyền cho mọi người cùng hiểu biết được coi như là một vắc xin để phòng ngừa HIV/AIDS một cách hiệu quả.

                                                                                               CTV: Bình Ngọc